fredag den 19. september 2014

At studere i Danmark vs. USA (CSUN)


Okay; det danske undervisningssystem. Det er noget vi alle har et vist kendskab til; folkeskolen, ungdomsuddannelser, kort videregående uddannelse, lang videregående uddannelse osv.

Jeg har gået i skole fra jeg var 6 år til 21 år og fuldført en kort videregående uddannelse. Nu er jeg 25 år gammel og er igang med en professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, mit mål er at blive Klinisk Diætist.

Et kort regnestykke; jeg har indtil nu gået i skole i 16 år. Det forventes at man møder i skole hver dag i folkeskolen, - det er forældrenes ansvar. På Handelsskolen havde vi et maksimalt tilladt fravær i de 3 år jeg gik der, 130 timer total. På MFØ, - ingen mødepligt. ES - ingen mødepligt.

I alle de år jeg har gået i skole er min karakter aldrig blevet vurderet på baggrund af fremmøde til undervisning, deltagelse i undervisning, lektier og afleveringer i løbet af året osv. osv. Det er jeg i dag meget glad for, tænk engang hvis det var sådan i det danske undervisningssystem.

Selvfølgelig havde jeg nok ageret anderledes hvis det var således, måske? Måske ikke? Hvem ved..

Da jeg startede på Ernæring og Sundheds uddannelsen sidste år var min indstilling til skolegang forandret; jeg er altid forberedt, jeg laver mine lektier - ALTID, jeg kommer altid i skole, også selvom vi kun har undervisning i 2 timer. (medmindre jeg er syg, - men har alligevel dårlig samvittighed over ikke at være der)
Min skolegang er vigtig for mig, jeg er så priviligeret at leve i et land hvor skolegang er gratis og jeg får endda penge for at gå i skole. Jeg mener at det er min pligt at tage min skolegang seriøst og værdsætte at jeg er så priviligeret.

USA - CSUN

Og så kom jeg til USA og skulle begynde i skole :-)
Det var en kæmpe omvæltning for mig, alt jeg nogensinde har vidst om uddannelse blev vendt på hovedet.

Jeg sendte i begyndelsen af april min ansøgning, på samme tid søgte jeg også de 4 fag jeg ville læse. Eftersom systemet er anderledes og fordi jeg kun er her et semester gik min ansøgning ikke automatisk igennem, så jeg skulle i den første uge "crashe" alle mine fag.
Dvs. finde frem til hvor undervisningen foregik, hvornår og hvilken underviser. Så skulle jeg møde op i god tid, præsentere mig selv og bede om tilladelse til at komme med på holdet. - for mig en meget grænseoverskridende og angstprovokerende handling :-) Men jeg klarede det, - med lidt tårer med på vejen.
Heldigvis er det hverdagskost for alle undervisere og jeg mødte kun venlighed og smil på vejen, - også fra de studerende.

Hjemmefra havde jeg fundet frem til 4 fag som var sammenlignelige med fag jeg skal have på modul 5 & 6 på ES uddannelsen på UCSyd.

  1. Medical Nutrition Therapy 1
  2. Community Nutrition - inkl. 20 timers community service
  3. Health Behavior
  4. Educational Psychology - inkl. 20 timers observationspraktik
  5. Foundations of Kinesiology.
De første 3 fag kom jeg ind på, det 4. fag var primært henvendt til lærere og derfor, for mig mere irrelevant. 
Derfor gik jagten efter et nyt fag, som blev til Foundations of Kinesiology.
Et meget spændende fag som jeg er glad for at jeg valgte. 

Og hvad er så forskellen? Jo, nu skal du høre..

I mine 3 første fag er der mødepligt, - hver gang! Hvis man har fravær på mere end 2 gange i løbet af semesteret trækker det ned i den endelige karakter.
Min karakter er også afhængig af deltagelse i undervisningen + at jeg laver de lektier jeg skal, til hver uge (de skal altid printes ud og afleveres) desuden har jeg flere mindre, faglige afleveringer i løbet af semesteret, - i ALLE fag. 
Så hver uge har jeg afleveringer, læsning og opgaver der skal laves i undervisningen som også skal afleveres.

Desuden har vi eksamener og prøver strøet hen over semesteret i alle fag, - for ikke at glemme de afsluttende projekter.

  • I faget Medical Nutrition Therapy 1, skal vi finde frem til forskning om ernæring til kræftpatienter. Vi skal i gruppen finde rapporter og artikler som er for, - og imod et område som er relevant for vores projekt. Skriftlig rapport + mundtlig fremlæggelse.
  • I faget Health Behavior skal vi igennem hele semesteret arbejde med et større projekt hvor vi skal identificere en negativ sundhedsadfærd, finde en forsøgsperson som vi kan analysere, komme frem til en intervention som skal køre i 4 uger og til sidst skrive en rapport på baggrund af projektet og fremlægge det i 45 minutter. Vi er 3 mand i min gruppe og står overfor et stort projekt.
  • I faget Community Nutrition skal vi ud og lave frivilligt arbejde i vores lokalområde, minimum 20 timer og det skal være fagligt relevant. Vi skal skrive noter efter hver 2. time vi er der og skrive logbog gennem hele vores forløb. Det skal munde ud i en skriftlig rapport og fremlæggelse. Jeg har i dag været til intro forløb ved CDI Early Learning Center, du kan læse mere om dem på Facebook; CDIEarlyLearningCenter.
  • Så er der Kinesiology, - som er et spændende fag, men meget grundlæggende. Kravene i faget er ikke så høje og vores afleveringer i faget og "større" opgaver er ikke så omfattende som i de andre fag, hvilket er rigtigt dejligt. Der er pres på!
Det var lidt om mine fag :-)
Jeg har nok at se til med lektier, frivilligt arbejde og koordinering af projekter!

God weekend til alle. 
Her står den på træning i morgen; jeg vil svømme nogle baner i træningscenterets pool. Desuden lektier hele weekenden og mandag.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar